Intensiv närvaro i rummet

Sebastian Johans
Uppsala Nya Tidning, January 17th, 2016
unt_ojvd_critic

Ställer ut om stadens ständiga rörelse

Christoffer Ferdinandsson
Uppsala Nya Tidning, January 11th,2016
unt_ojvd_interview

Katalogsläpp firas med performance

Susanne Sigroth-Lambe
Uppsala Nya Tidning, february 4th, 2015UTN Article

Empty living: inhabiting the residues of Spain’s urbanization tsunami

Melissa García Lamarca
Periódico Diagonal, November 20th, 2014
EmptyLivingDiagonal 2MB

English translation